VÝROČNÍ ČLENSKá SCHŮZE

04.01.2014 19:43

                           POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ČKS ZKO 525 POLIČKA
                                                      neděle 5.12.2014 od 09:00 hod. 

                                                                      Program:
                                                - platba členských příspěvků
                                                - kontrola očkovacích průkazů psů
                                                - kontrola členských průkazek - doplnění známek
                                                - zpráva o činnosti organizace v roce 2013
                                                - zpráva o hospodaření organizace v roce 2013
                                                - seznámení s novinkami z ČKS
                                                - seznámení s novinkami z PKO
                                                - seznámení s plánem činnosti ČKS a ČKNO na rok 2014
                                                - diskuse
                                                - návrh volební komise
                                                - volba nového výboru a předsedy ČKS ZKO 525 Polička                                                                                                   na následující čtyřleté období
                                               - návrh kandidátů do krajského výboru a komisí
                                                - plán činnosti ČKS ZKO 525 Polička na rok 2014
                                                - diskuse

                                                  S pozdravem předseda ČKS ZKO 525 Polička


                                                                      Ladislav Havlík