Informace

03.01.2015 11:49
                        
                                            Připomínám výroční členskou schůzi

                                                    neděle 4.1.2015 od 14:00 hod.


                                                                           Program:
 
                                              - platba členských příspěvků na rok 2015
                                              - kontrola členských průkazů
                                              - kontrola očkovacích průkazů
                                              - zpráva o činnosti v roce 2015
                                              - zpráva o hospodaření organizace v roce 2015
                                              - plán na rok 2015
                                              - příprava Klubové výstavy vítězů německých ovčáků 2015 Polička
                                             - diskuse

                                             - občerstvení

                                                                           Láďa Havlík