Informace

30.11.2014 21:25

                  

                  Do 4.1.2015 je nutno uhradit členské  příspěvky ČKS ZKO 525 Polička pro rok 2015.

                   Členské příspěvky ve výši 1000,- Kč je možno uhradit i na účet naší organizace a to:
                                                         č. účtu: 1284922369/0800,
                                                        variabilní symbol: 2015,
                       zpráva pro příjemce: členský příspěvek 2015, jméno a příjmení člena.