Historie

 

ZKO byla založena v neděli 23.5. l973. Od počátku byli její členové velmi
aktivní - rychle postavili klubovnu, překážky i kotce pro psy. V 7O. a 8O. letech
nebylo snadné pořídit si kvalitního psa a sehnat krmení.
Organizace proto zvláště mládeži velmi pomáhala - odebírala štěňata na
výcvik od Pohraniční stráže a SNB a zajišťovala pro ně krmné maso. Výcvik
štěňat byl určitým zdrojem finančních prostředků, ale hlavně umožnil
mnoha mladým lidem věnovat se svému koníčku. Výsledky se rychle dostavily,
pořádala se řada zkoušek, členové jezdili na závody, organizace vlastnila
i chovnou fenu německého ovčáka. Cvičit chodili lidé nejen s ovčáky, ale i boxery,
koliemi, čuvači a zkoušku z výkonu složil i francouzský buldoček.
I další roky byly úspěšné, výcvik se dařil, budování areálu pokračovalo a
dnes má sportovní kynologie v Poličce své pevné místo. Organizace se nevěnuje
jen klasickému sportovnímu výcviku, ale i agility. Pořádá sportovní a chovatelské
akce ve spolupráci s Klubem chovatelů německých ovčáků, kurzy pro poličské
obyvatele a jejich psy, občas i akce pro děti.
 
 
ZKO Polička 525